Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 43/2018 vp Täysistunto Perjantai 27.4.2018 klo 13.01—13.59

Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.59. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.01—13.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-187073Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Edustaja Harry Harkimo on 26.4.2018 tehnyt ilmoituksen eduskuntaryhmän perustamisesta. Eduskuntaryhmän nimi on Liike Nyt (liik), ruotsiksi Liike Nyt–rörelsens riksdagsgrupp (liik) 

2.2.  U-asiat

Valtioneuvosto on 26.4.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 18-20/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 18 valtiovarainvaliokunnan ja asioista U 19 ja 20 talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 105, 106, 111–116, 120, 121, 124/2018 vp. 

3.  Välikysymys nuorten työehdoista

VälikysymysVK 2/2018 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

4.  Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 1/2018 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 

5.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 50/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Simon Elon. 

6.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 51/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Tiina Elovaaran. 

7.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 52/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Lea Mäkipään. 

8.  Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 53/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Lea Mäkipään. 

9.  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 54/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Simon Elon. 

10.  Harry Harkimon vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 30/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

11.  Hannakaisa Heikkisen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 31/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

12.  Niilo Keräsen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 32/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 8/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 8/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 6/2018 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017

KertomusK 20/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa

KertomusK 1/2018 vp
KertomusK 19/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 38/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 2.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.59.