Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
43
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 27.4.2018 klo 13.01—13.59
Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.59. 
Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.01—13.59). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-187073
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Muut ilmoitukset
Edustaja Harry Harkimo on 26.4.2018 tehnyt ilmoituksen eduskuntaryhmän perustamisesta. Eduskuntaryhmän nimi on Liike Nyt (liik), ruotsiksi Liike Nyt–rörelsens riksdagsgrupp (liik) 
2.2
U-asiat
Valtioneuvosto on 26.4.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 18-20/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 18 valtiovarainvaliokunnan ja asioista U 19 ja 20 talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 105, 106, 111–116, 120, 121, 124/2018 vp. 
Välikysymys nuorten työehdoista
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 1/2018 vp
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 50/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Simon Elon. 
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 51/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Tiina Elovaaran. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 52/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Lea Mäkipään. 
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 53/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Lea Mäkipään. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 54/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Simon Elon. 
Harry Harkimon vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 30/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hannakaisa Heikkisen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 31/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Niilo Keräsen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 32/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 8/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
20
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 2.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.59. 
Viimeksi julkaistu 27.4.2018 16:18