Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 43/2019 vp Täysistunto Torstai 3.10.2019 klo 16.01—18.14

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 18.14. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (16.01—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (17.58—18.14). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262502Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Antti Rinne elinkeinoministeri Katri Kulmuni ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru valtiovarainministeri Mika Lintilä kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen opetusministeri Li Andersson kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari työministeri Timo Harakka tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

3.1.  Suullinen kysymys tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksesta (Kaisa Juuso ps)

Suullinen kysymysSKT 24/2019 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys pääministerin EU-politiikkaa koskevista lausunnoista (Sofia Vikman kok)

Suullinen kysymysSKT 25/2019 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Euroopassa (Jussi Saramo vas)

Suullinen kysymysSKT 26/2019 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys työvoiman liikkuvuuden parantamisesta (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 27/2019 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys lapsimyönteisestä perhepolitiikasta (Sari Tanus kd)

Suullinen kysymysSKT 28/2019 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

KertomusK 7/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 7/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018

KertomusK 12/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 12/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 9/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 12/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 13/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 14/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 14/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 8/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 4.10.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.14.