Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 43/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 1.4.2020 klo 14.01—20.54

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.54. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—16.02), toinen varapuhemies Juho Eerola (16.02—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.56—20.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-294533Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut hallituksen esityksen HE 29/2020 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 11/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 12/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 13/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta (M 14/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi (M 15/2020 vp), jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Muu asiaM 11/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Muu asiaM 12/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

5.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 13/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Muu asiaM 14/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

7.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Muu asiaM 15/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 2.4.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.54.