Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
43
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 1.4.2020 klo 14.01—20.54
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.54. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—16.02), toinen varapuhemies Juho Eerola (16.02—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.56—20.54). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-294533
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut hallituksen esityksen HE 29/2020 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
2.2
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 11/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 12/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 13/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta (M 14/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi (M 15/2020 vp), jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 2.4.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.54. 
Viimeksi julkaistu 23.4.2020 9.36