Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
44
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 2.5.2018 klo 13.59—18.58
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.58. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—15.58 ja 17.59—18.58) ja puhemies Paula Risikko (15.58—17.59). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-187680
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017 (K 10/2018 vp). 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 ja Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 (K 13-15/2018 vp). 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 55/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustaja Arto Pirttilahden ja edustaja Eero Reijosen sekä varajäseneksi edustaja Kaj Turusen. 
Martti Mölsän vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 33/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 200/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 190/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 20/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 1/2018 vp ja K 19/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2018 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
15
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 3.5.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.58. 
Viimeksi julkaistu 2.5.2018 20.06