Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 44/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 2.5.2018 klo 13.59—18.58

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.58. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—15.58 ja 17.59—18.58) ja puhemies Paula Risikko (15.58—17.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-187680Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017 (K 10/2018 vp). 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 ja Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 (K 13-15/2018 vp). 

3.  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 55/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustaja Arto Pirttilahden ja edustaja Eero Reijosen sekä varajäseneksi edustaja Kaj Turusen. 

4.  Martti Mölsän vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 33/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 6/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 188/2017 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 200/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 200/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 190/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

9.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017

KertomusK 20/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 20/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

10.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa

KertomusK 1/2018 vp
KertomusK 19/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 1/2018 vp ja K 19/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 38/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2018 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta

KansalaisaloiteKAA 2/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 3.5.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.58. 

Viimeksi julkaistu 2.5.2018 20.06