Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.07

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 44/2019 vp Täysistunto Perjantai 4.10.2019 klo 12.59—13.56

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto keskeytettiin klo 13.06. Täysistuntoa jatkettiin klo 13.15. Täysistunto päättyi klo 13.56. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (12.59—13.06 ja 13.15—13.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-262768Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 3.10.2019 antanut hallituksen esitykset HE 22, 23/2019 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 98-104, 106, 107, 110, 119/2019 vp. 

3.  Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

VälikysymysVK 1/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-262766
Epäluottamusehdotukset 1.10.2019
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Mika Karin vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 8/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Jukka Gustafssonin vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 9/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 5/2019 vpMari Rantanen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 4.10.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.56.