Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.35

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 44/2020 vp Täysistunto Torstai 2.4.2020 klo 16.02—22.05

Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 22.05. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (16.02—17.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (17.59—19.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (19.57—22.05). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-295146Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vaalien toimittaminen

Täydennysvaalit eräiden valiokuntien varajäsenten määrän lisäämiseksi toimitetaan perjantaina 3.4.2020 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Katri Kulmuni ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen opetusministeri Li Andersson kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sisäministeri Maria Ohisalo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

3.1.  Suullinen kysymys yritysten tukemisesta koronavirusepidemiassa (Sakari Puisto ps)

Suullinen kysymysSKT 43/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys suojavarusteiden riittävyydestä koronavirusepidemiassa (Sari Sarkomaa kok)

Suullinen kysymysSKT 44/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys testaamisen laajentamisesta koronavirusepidemiassa (Sari Tanus kd)

Suullinen kysymysSKT 45/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys yrityssaneerausmenettelystä koronavirusepidemiassa (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 46/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys yksinyrittäjien tukemisesta koronavirusepidemiassa (Ilmari Nurminen sd)

Suullinen kysymysSKT 47/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.6.  Suullinen kysymys koronavirusepidemian aikaisten etäopetuskokemusten hyödyntämisestä (Hilkka Kemppi kesk)

Suullinen kysymysSKT 51/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.7.  Suullinen kysymys poikkeustilanteen aiheuttamista lastensuojeluongelmista (Emma Kari vihr)

Suullinen kysymysSKT 48/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.8.  Suullinen kysymys perheiden tukemisesta koronavirusepidemiassa (Mai Kivelä vas)

Suullinen kysymysSKT 49/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.9.  Suullinen kysymys rajoitusten purkamisen edellytyksistä koronavirusepidemiassa (Anders Adlercreutz r)

Suullinen kysymysSKT 50/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 108/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2019 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 104/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 103/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 3/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 2/2020 vp sisältyvät 1.-21. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 1/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Ilmoituksia

10.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 2.4.2020 antanut hallituksen esitykset HE 30-40/2020 vp, joista esitykset HE 32, 33 ja 35-40 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä

Hallituksen esitysHE 35/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

Hallituksen esitysHE 37/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

19.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisestaMuu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisestaMuu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Muu asiaM 11/2020 vp
Muu asiaM 12/2020 vp
Muu asiaM 14/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 2.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Muu asiaM 15/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 2.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 2.4.2020 klo 22.15. Täysistunto lopetettiin klo 22.05.