Viimeksi julkaistu 29.4.2022 9.18

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 44/2022 vp Täysistunto Tiistai 26.4.2022 klo 13.59—17.39

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 17.39. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.59—15.58 ja 17.19—17.39) ja puhemies Matti Vanhanen (15.58—17.19). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-21364Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021 ja Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021 (K 14-16/2022 vp). 

2.2. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 32, 33/2022 vp. 

2.3. Vaalien toimittaminen

Täydennysvaalit eräiden valiokuntien varajäsenten määrän lisäämiseksi toimitetaan keskiviikkona 27.4.2022 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat varajäsenien lisäämiseksi ulkoasiainvaliokuntaan ja puolustusvaliokuntaan on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 27.4.2022 kello 11. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 54/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 10/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 12/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 106/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 106/2021 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 19/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 19/2022 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 238/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 238/2021 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 15, 89/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 21/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 21/2022 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 187/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 187/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 243/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.4.2022 pidettävään täysistuntoon. 

19. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 27.4.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.39.