Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 45/2021 vp Täysistunto Torstai 22.4.2021 klo 17.10—17.18

Täysistunto alkoi klo 17.10. Täysistunto päättyi klo 17.18. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (17.10—17.18). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-367757Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Hallituksen esitysHE 53/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 53/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 23.4.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.18.