Viimeksi julkaistu 2.5.2022 10.42

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 45/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 27.4.2022 klo 13.59—16.28

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 16.28. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (13.59—14.59) ja puhemies Matti Vanhanen (14.59—16.28). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-21785Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puolustusvaliokunta on 26.4.2022 valinnut puheenjohtajakseen ed. Petteri Orpon ja varapuheenjohtajakseen ed. Jari Ronkaisen. 

2.2. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2021 (K 11/2022 vp). 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 225/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 10/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 12/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2022 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5. Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 18/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseniksi edustaja Peter Östmanin ja edustaja Harry Harkimon. 

6. Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 19/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Sari Tanuksen. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain, valtion liikelaitoksista annetun lain ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 53/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13. Lakialoite laeiksi Suomen perustuslain 53 §:n ja kansalaisaloitelain 6 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 92/2020 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

14. Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 20/2022 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

15. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.4.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.28.