Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.16

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 46/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 7.10.2015 klo 14.00—18.06

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.06. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—16.29) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.29—18.06) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-16487Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Pääministerin ilmoitus kärkihankkeista ja reformeista

Pääministerin ilmoitusPI 2/2015 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 19/2015 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-4/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2015 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 28/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 55/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 285/2014 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 285/2014 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2014 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 286/2014 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 11/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 8.10.2015 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo.