Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 46/2017 vp Täysistunto Tiistai 2.5.2017 klo 14.05—17.41

Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 17.41. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.05—16.00) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (16.00—17.41). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-122252Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Antti Rinteen vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 18/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

3.  Lauri Ihalaisen vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 19/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  KHT-tilintarkastajan vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 20/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  KHT-tilintarkastajan vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 21/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 41/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2016 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 18/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 18/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 14/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 20/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hossan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 260/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 260/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 3.5.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.41. 

Viimeksi julkaistu 1.9.2017 14.24