Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
46
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 4.5.2018 klo 13.03—13.32
Täysistunto alkoi klo 13.03. Täysistunto päättyi klo 13.32. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.03—13.32). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-188223
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 3.5.2018 antanut hallituksen esitykset HE 60-63/2018 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 109, 117-119, 122, 123, 125, 130, 152/2018 vp. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp). 
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 188/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 195/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-188262
Lausumaehdotus 3.5.2018
Liite 5A
Ainoa käsittely
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2017 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Tiina Elovaaran vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 34/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Lea Mäkipään vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 35/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
11
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 8.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32. 
Viimeksi julkaistu 4.5.2018 15.51