Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
46
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 8.10.2019 klo 12.02—21.59
Täysistunto alkoi klo 12.02. Täysistunto päättyi klo 21.59. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.02—14.31, 16.00—17.55 ja 20.00—21.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (14.31—16.00 ja 17.55—20.00). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-263450
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 7.10.2019 antanut hallituksen esitykset HE 24-44/2019 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 9, 10/2019 vp. 
2.3
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 7.10.2019 antanut eduskunnalle selonteon VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali
Vaali
VAA 32/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Suomen Pankin tilintarkastajien jäseneksi edustaja Mika Karin. 
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali
Vaali
VAA 33/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi edustaja Marko Asellin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
24
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
26
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 8/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 9/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 12/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 12/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 13/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 14/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 14/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
33
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 9.10.2019 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.59. 
Viimeksi julkaistu 9.10.2019 13.48