Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.20

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 46/2021 vp Täysistunto Perjantai 23.4.2021 klo 12.59—13.02

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.02. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (12.59—13.02). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-367944Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 22.4.2021 antanut hallituksen esitykset HE 57-67/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 127, 137, 144, 161, 162, 169-172, 174, 175, 177-191/2021 vp. 

2.3.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 20.4.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 33-40/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 255/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 255/2020 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 16/2021 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 5/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 27.4.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.02.