Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
47
2015 vp
Täysistunto
Torstai 8.10.2015 klo 16.00—20.08
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 20.08. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Paula Risikko (16.00—17.58) ja puhemies Maria Lohela (17.58—20.08) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-17089
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita
Toivakka
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
sosiaali- ja terveysministeri
Hanna
Mäntylä
Suullinen kysymys eläkeläisten asumistuen leikkaamisesta (Anneli Kiljunen sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys veronkierron estämisestä (Satu Hassi vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotosta ulkomaanedustustoissa (Stefan Wallin r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys turvapaikanhakijoiden palautussopimuksista Irakin kanssa (Päivi Räsänen kd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sote-uudistuksesta (Hannakaisa Heikkinen kesk)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys EU:n Venäjä-pakotteiden vähentämisestä (Kaj Turunen ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 15/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2015 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2014
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 9.10.2015 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo. 
Viimeksi julkaistu 14.1.2016 13:04