Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 47/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 9.10.2019 klo 10.02—22.04

Täysistunto alkoi klo 10.02. Täysistunto päättyi klo 22.04. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (10.02—12.01, 14.02—15.00, 16.02—18.01 ja 20.01—21.01) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (12.01—14.02, 15.00—16.02, 18.01—20.01 ja 21.01—22.04). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-264283Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 8.10.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 7/2019 vp: Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Hallituksen esitysHE 29/2019 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 28/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 43/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

26.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.10.2019 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.04.