Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 47/2020 vp Täysistunto Perjantai 3.4.2020 klo 15.59—17.35

Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 17.35. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.01) ja puhemies Matti Vanhanen (17.01—17.35). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-295578Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

Hallituksen esitysHE 37/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 37/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä

Hallituksen esitysHE 35/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 35/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Muu asiaM 10/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 11/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 3.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 3.4.2020 klo 17.45. Täysistunto lopetettiin klo 17.35.