Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 48/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 9.5.2018 klo 14.03—19.16

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 19.16. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.03—15.59), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.59—18.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.01—19.16). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-189584Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Välikysymys nuorten työehdoista

VälikysymysVK 2/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-189338
Epäluottamusehdotukset 8.5.2018
Liite 2A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä

KeskustelualoiteKA 3/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen vuosikertomus 2017

KertomusK 11/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto viimeistään 27.9.2018. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 149/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 149/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 27/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 50/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 38/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 38/2018 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 15.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.16.