Viimeksi julkaistu 29.6.2022 13.42

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 48/2022 vp Täysistunto Tiistai 3.5.2022 klo 14.00—17.29

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.29. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—17.29). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-23335Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Uusi edustaja

Ilmoitettiin uusi edustaja. 

2.2. Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen) VN 3/2022 vp. 

2.3. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021 (K 6/2022 vp). 

3. Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 20/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Jari Lepän. 

4. Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 21/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Hannu Hoskosen. 

5. Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 22/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Jari Lepän. 

6. Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 23/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Pasi Kivisaaren. 

7. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 24/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseniksi edustaja Juha Pylvään ja edustaja Ville Valkosen. 

8. Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 25/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseniksi edustaja Pauli Kiurun ja edustaja Arto Satosen. 

9. Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 26/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Ville Valkosen. 

10. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 27/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Hilkka Kempin ja varajäseneksi edustaja Mikko Kinnusen. 

11. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 28/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi edustaja Ville Kauniston. 

12. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

VaaliVAA 29/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varavaltuutetuksi edustaja Tuomas Kettusen. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 57/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 225/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 10/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 12/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 10/2022 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

23. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

24. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 4.5.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.29.