Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 5/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 12.2.2020 klo 14.01—19.17

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 19.17. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.56—19.17). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-284514Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

7.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

KertomusK 19/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

8.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

KertomusK 21/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

9.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

10.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 13.2.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.17.