Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
50
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03—16.49
Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 16.49. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.03—16.01) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.01—16.49). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-190737
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Muut ilmoitukset
Europarlamentin jäsen Paavo Väyrynen palaa hoitamaan edustajantointaan 12.6.2018 lukien, ja hänen varaedustajanaan toimivan edustaja Mikko Kärnän edustajantoimi päättyy 11.6.2018. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 149/2017 vp tarkoitetun sopimuksen sekä siihen sisältyvän yhteisen tulkitsevan välineen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 195/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 175/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi ampuma-aselain 42 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Mikko
Kärnä
kesk
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
14
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.5.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.49. 
Viimeksi julkaistu 17.5.2018 16:12