Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 51/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 16.10.2019 klo 14.00—20.42

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.42. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—16.02 ja 17.59—19.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.02—17.59 ja 19.59—20.42). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-266674Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2019 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 5/2019 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi

KansalaisaloiteKAA 7/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

7.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018

KertomusK 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 10/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

8.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018

KertomusK 14/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2019 vp
Ainoa käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemisestä

LakialoiteLA 4/2019 vpSofia Vikman kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 6/2019 vpSari Sarkomaa kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 28/2019 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 10/2019 vp
Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite LTA 10/2019 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.10.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.42.