Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
51
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.10.2019 klo 14.00—20.42
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.42. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—16.02 ja 17.59—19.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.02—17.59 ja 19.59—20.42). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-266674
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2019 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 10/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
8
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemisestä
Lakialoite
Sofia
Vikman
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Sarkomaa
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
Lisätalousarvioaloite LTA 10/2019 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.10.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.42. 
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 12.21