Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 51/2020 vp Täysistunto Maanantai 6.4.2020 klo 21.00—22.24

Täysistunto alkoi klo 21.00. Täysistunto päättyi klo 22.24. 

Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (21.00—22.24). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-296046Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 6.4.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (M 18/2020 vp), joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 13/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 12/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

5.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Muu asiaM 18/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Muu asiaM 16/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

7.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Muu asiaM 17/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 9.4.2020 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.24.