Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
52
2019 vp
Täysistunto
Torstai 17.10.2019 klo 16.00—18.15
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto keskeytettiin klo 17.03. Täysistuntoa jatkettiin klo 18.00. Täysistunto päättyi klo 18.15. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—17.03 ja 18.00—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.00—18.15). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-267092
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
elinkeinoministeri
Katri
Kulmuni
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Sanna
Marin
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys hallituksen perhepolitiikasta (Riikka Slunga-Poutsalo ps)
Suullinen kysymys
SKT 35/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lapsiperheiden palveluista (Pasi Kivisaari kesk)
Suullinen kysymys
SKT 36/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lapsiperheiden toimeentulosta (Sofia Virta vihr)
Suullinen kysymys
SKT 37/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen ilmastotoimista (Saara-Sofia Sirén kok)
Suullinen kysymys
SKT 38/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys asumistukijärjestelmästä (Peter Östman kd)
Suullinen kysymys
SKT 39/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys asunnottomuudesta (Pia Viitanen sd)
Suullinen kysymys
SKT 40/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys naisten asunnottomuudesta (Pia Lohikoski vas)
Suullinen kysymys
SKT 41/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys turvapaikkahakemusten ja työlupien käsittelyajoista (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 42/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Mika Niikon vapautuspyyntö kansliatoimikunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 10/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 30/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 14/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 18.10.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.15. 
Viimeksi julkaistu 17.10.2019 19.30