Viimeksi julkaistu 12.5.2022 10.09

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 52/2022 vp Täysistunto Tiistai 10.5.2022 klo 14.00—17.43

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.43. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—17.43). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-25200Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 34, 35/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 68/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

12. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 11.5.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.43.