Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.16

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 53/2015 vp Täysistunto Tiistai 20.10.2015 klo 14.00—18.05

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.05. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Paula Risikko (14.00—18.05) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-20160Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Keskustelualoite: Ajankohtaiskeskustelu ulkopolitiikasta

KeskustelualoiteKA 3/2015 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa

Hallituksen esitysHE 67/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 68/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2015 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Hallituksen esitysHE 8/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 2/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 8/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 14/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 52/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.10.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo.