Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
54
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 16.5.2017 klo 13.58—18.26
Täysistunto alkoi klo 13.58. Täysistunto päättyi klo 18.26. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.58—16.00), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—17.19) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.19—18.26). 
Täysistunnon alussa vietettiin hiljainen hetki presidentti Mauno Koiviston muistoksi. 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-125606
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Jani Mäkelän. 
Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Markku Eestilän. 
Hallintovaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan varajäseneksi edustaja Jari Ronkaisen. 
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Veera Ruohon. 
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi talousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ville Vähämäen. 
Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi Suomen Pankin tilintarkastajien varajäseneksi edustaja Ville Tavion. 
Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi eduskunnan tilintarkastajien jäseneksi edustaja Kimmo Kivelän. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 26/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 21/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2017 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 27/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 17/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 35/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
19
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 17.5.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.26. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 14.10