Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 54/2021 vp Täysistunto Perjantai 7.5.2021 klo 13.02—13.23

Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto päättyi klo 13.23. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.02—13.23). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-371825Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 6.5.2021 antanut hallituksen esitykset HE 74-80/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 198-203, 205, 206, 208-212, 215, 217-221, 224, 226, 227, 229, 232, 237, 244, 252/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 60/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 43/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 43/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 11.5.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.23.