Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 55/2016 vp Täysistunto Torstai 19.5.2016 klo 16.02—21.24

Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 21.24. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (16.02—17.59), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—19.42) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (19.42—21.24) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-60704Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä valtiovarainministeri Alexander Stubb kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula sisäministeri Petteri Orpo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen oikeus- ja työministeri Jari Lindström sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 

2.1.  Suullinen kysymys opettajankoulutuksen lakkauttamisesta Savonlinnassa (Jukka Gustafsson sd)

Suullinen kysymysSKT 55/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys vaelluskalakantojen elvyttämisestä (Krista Mikkonen vihr)

Suullinen kysymysSKT 56/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys poliisipalvelujen turvaamisesta (Matti Semi vas)

Suullinen kysymysSKT 57/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys päivystysuudistuksesta (Anna-Maja Henriksson r)

Suullinen kysymysSKT 58/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Hallituksen esitysHE 76/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

4.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015

KertomusK 7/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Hallituksen esitysHE 26/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 26/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 23/2016 vpJari Ronkainen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

9.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015

KertomusK 3/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 20.5.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.24.