Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
55
2016 vp
Täysistunto
Torstai 19.5.2016 klo 16.02—21.24
Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 21.24. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (16.02—17.59), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—19.42) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (19.42—21.24) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-60704
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
sisäministeri
Petteri
Orpo
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita
Toivakka
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
oikeus- ja työministeri
Jari
Lindström
sosiaali- ja terveysministeri
Hanna
Mäntylä
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
Suullinen kysymys opettajankoulutuksen lakkauttamisesta Savonlinnassa (Jukka Gustafsson sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys vaelluskalakantojen elvyttämisestä (Krista Mikkonen vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys poliisipalvelujen turvaamisesta (Matti Semi vas)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys päivystysuudistuksesta (Anna-Maja Henriksson r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 26/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n muuttamisesta
Lakialoite
Jari
Ronkainen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 20.5.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.24. 
Viimeksi julkaistu 9.9.2016 13:14