Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
55
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 17.5.2017 klo 14.05—16.45
Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 16.45. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.05—16.21) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (16.21—16.45). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-125921
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-125881
HE 28/2016 vp lausumaehdotukset 17.5.2017
Liite 2A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 28/2016 vp sisältyvät 1. - 15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen sekä edustaja Harri Jaskarin ja edustaja Kaj Turusen tekemät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 18.5.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.45. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 14.10