Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 55/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 17.5.2017 klo 14.05—16.45

Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 16.45. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.05—16.21) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (16.21—16.45). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-125921Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-125881
HE 28/2016 vp lausumaehdotukset 17.5.2017
Liite 2A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 28/2016 vp sisältyvät 1. - 15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen sekä edustaja Harri Jaskarin ja edustaja Kaj Turusen tekemät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 53/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 54/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

7.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016

KertomusK 16/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 18.5.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.45.