Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
55
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.10.2019 klo 14.00—17.34
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.34. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—16.28) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.28—17.34). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-268442
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 21.10.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 8/2019 vp: Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella. 
2.2
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 22.10.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 9/2019 vp: Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla. 
2.3
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 22.10.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 10/2019 vp: Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 9/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 24.10.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.34. 
Viimeksi julkaistu 22.11.2019 16.45