Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
55
2020 vp
Täysistunto
Torstai 16.4.2020 klo 17.16—20.20
Täysistunto alkoi klo 17.16. Täysistunto päättyi klo 20.20. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (17.16—18.00), puhemies Matti Vanhanen (18.00—19.55) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (19.55—20.20). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-297269
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
Lisätalousarvioaloitteet LTA 9-17/2020 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 17.4.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.20. 
Viimeksi julkaistu 17.4.2020 9.39