Viimeksi julkaistu 2.7.2021 13.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 55/2021 vp Täysistunto Tiistai 11.5.2021 klo 13.59—4.24

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto keskeytettiin klo 03.59. Täysistuntoa jatkettiin klo 04.18. Täysistunto päättyi 12.5.2021 klo 04.24. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.59—15.59, 19.58—21.59, 2.08—3.59 ja 4.18—4.24), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.59 ja 21.59—0.00) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—19.58 ja 0.00—2.08). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-372934Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

KansalaisaloiteKAA 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 10/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 6/2020 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2021 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta

Hallituksen esitysHE 44/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 232/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 12.5.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 4.24.