Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
56
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 17.4.2020 klo 13.02—16.18
Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto päättyi klo 16.18. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (13.02—14.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.56—16.18). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-297651
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 16.4.2020 antanut hallituksen esitykset HE 44-51/2020 vp, joista esitykset HE 44-48 ja 51 otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa. 
2.2
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 16.4.2020 antanut eduskunnalle selonteon VNS 1/2020 vp julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 ja Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 (K 9-11/2020 vp). 
2.4
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 97, 98, 111, 133, 143, 153, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 182–188, 192, 193, 196–198, 206/2020 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 32/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Tarja Filatovin vapautuspyyntö Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 8/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
12
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 17.4.2020 antanut hallituksen esityksen HE 52/2020 vp. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 21.4.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.18. 
Viimeksi julkaistu 17.4.2020 17.27