Viimeksi julkaistu 20.5.2022 13.36

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 56/2022 vp Täysistunto Maanantai 16.5.2022 klo 10.00—0.19

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto päättyi 17.5.2022 klo 00.19. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (10.00—11.58 ja 17.59—18.58), toinen varapuhemies Juho Eerola (11.58—13.57, 15.58—17.59 ja 21.58—22.35) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.57—15.58, 18.58—21.58 ja 22.35—0.19). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-26889Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 15.5.2022 antanut eduskunnalle selonteon VNS 3/2022 vp Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon. Selonteko otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 36/2022 vp. 

2.3. Sidonnaisuudet, muut

Eduskunnalle on annettu Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys M 2/2022 vp. 

3. Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

5. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 17.5.2022 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 00.19.