Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.55

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 57/2018 vp Täysistunto Tiistai 29.5.2018 klo 14.01—15.58

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 15.58. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (14.01—15.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-193448Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 24.5.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 26-28/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 26 ja 27 talousvaliokunnan ja asiasta U 28 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

2.2.  Vaalien toimittaminen

Eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n 1 momentin 1.5.2018 voimaan tulleen muutoksen mukaisesti kansliatoimikuntaa täydennetään uudella varajäsenellä. Kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 30.5.2018 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 30.5.2018 kello 11. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 67/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi

Hallituksen esitysHE 36/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 6/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 36/2018 vp tarkoitetun sopimuksen irtisanomisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 36/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 48/2018 vp tarkoitetut merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 53/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 53/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017

KertomusK 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 30.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.58.