Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
57
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 25.10.2019 klo 13.01—13.30
Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.30. 
Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.01—13.30). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-269139
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 24.10.2019 antanut hallituksen esitykset HE 57-65/2019 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 132, 136, 139, 147, 148, 152-155, 157-159, 161, 163-176, 179, 180, 183, 189/2019 vp. 
2.3
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 24.10.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 12-19/2019 vp. 
2.4
Muut ilmoitukset
Puhemiesneuvosto on 22.10.2019 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 1/2019 vp eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2019 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteen LTA 10/2019 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Hanna Sarkkisen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä sekä pankkivaltuuston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 11/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 17/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 17/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laeiksi varhaiskasvatuslain 39 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Paula
Risikko
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.11.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30. 
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 15.42