Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.35

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 57/2020 vp Täysistunto Tiistai 21.4.2020 klo 14.00—18.27

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.27. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.00 ja 17.59—18.27) ja puhemies Matti Vanhanen (16.00—17.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-298109Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 7, 8/2020 vp. 

3.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

VaaliVAA 19/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäseneksi edustaja Matias Mäkysen. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 52/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 33/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 32/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 45/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta

Hallituksen esitysHE 51/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 21.4.2020 klo 18.40. Täysistunto lopetettiin klo 18.27.