Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 58/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 25.5.2016 klo 14.00—14.36

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 14.36. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (14.00—14.36) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-61828Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta, asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 77/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Opetushallituksesta

Hallituksen esitysHE 80/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle : Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 67/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 26.5.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.36.