Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 58/2020 vp Täysistunto Tiistai 21.4.2020 klo 18.40—21.43

Täysistunto alkoi klo 18.40. Täysistunto keskeytettiin klo 19.18. Täysistuntoa jatkettiin klo 19.25. Täysistunto päättyi klo 21.43. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (18.40—19.18 ja 19.25—21.43). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-298130Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta

Hallituksen esitysHE 51/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 51/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 45/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 45/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2020 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 12.5.2020. 

6.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 23.4.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.43.