Viimeksi julkaistu 23.5.2022 16.03

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 58/2022 vp Täysistunto Tiistai 17.5.2022 klo 12.15—15.40

Täysistunto alkoi klo 12.15. Täysistunto keskeytettiin klo 15.10. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.24. Täysistunto päättyi klo 15.40. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (12.15—13.00, 14.00—15.10 ja 15.24—15.27) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.00—14.00 ja 15.27—15.40). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-27245Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2. Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksestaValtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2022 vp
Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-27305
Kannanottoehdotus 17.5.2022
Liite 2A
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selontekojen VNS 1/2022 vp ja VNS 3/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 90/2021 vp sisältyvät 1.-24. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 25. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 39/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

6. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 18.5.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.40.