Viimeksi julkaistu 23.5.2022 16.06

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 59/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 18.5.2022 klo 13.59—18.09

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.09. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (13.59—14.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.58—18.09). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-27630Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2022 vp
LakialoiteLA 7/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 9/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

9. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 19.5.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.09.