Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
6
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 14.2.2017 klo 13.59—15.09
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.09. 
Puhetta johti puhemies Maria Lohela (13.59—15.09). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-106162
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
U-asiat
Valtioneuvosto on 9.2.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 13-18/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 13, 14 ja 16-18 talousvaliokunnan ja asiasta U 15 hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 
Petri Honkosen vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 9/2017 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Aila Paloniemen vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 10/2017 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Timo Kallin vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 11/2017 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Mikko Kärnän vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 12/2017 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta
Hallituksen esitys
HE 4/2017 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 1/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015-2018 puoliväliraportti
Kertomus
K 18/2016 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2016
Kertomus
K 1/2017 vp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015
Kertomus
K 11/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015
Kertomus
K 4/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2016 pidettävään täysistuntoon. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 15.2.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.09. 
Viimeksi julkaistu 25.9.2017 13.49