Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.26

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 6/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 10.2.2021 klo 14.01—19.11

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 19.11. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.01—16.00 ja 18.00—19.11) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—18.00). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-349467Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 245/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen täydennysvaali

VaaliVAA 11/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ehdokaslistan mukaisesti Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen (Ulkopoliittinen instituutti) valtioneuvoston kanslian ehdottamaksi hallituksen jäseneksi lähetystöneuvos Lauri Voionmaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 255/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

KertomusK 10/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 8/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 10/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

9.  Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019

KertomusK 14/2020 vp
Valiokunnan mietintöTiVM 1/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus

KansalaisaloiteKAA 5/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 45/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 11.2.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.11.