Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 60/2016 vp Täysistunto Perjantai 27.5.2016 klo 12.58—13.30

Täysistunto alkoi klo 12.58. Täysistunto päättyi klo 13.30. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Paula Risikko (12.58—13.30) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-62543Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 26.5.2016 antanut hallituksen esitykset HE 87-91/2016 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 191, 204, 235, 236, 239, 246-250, 259/2016 vp. 

3.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle : Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-62508Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 4/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015

KertomusK 16/2016 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2016 vp
LakialoiteLA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 31.5.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30.