Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
60
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 30.5.2017 klo 14.01—18.07
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 18.07. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (14.01—16.00) ja puhemies Maria Lohela (16.00—18.07). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-128547
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 24.5.2017 antanut hallituksen esitykset HE 59-61/2017 vp. 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään oikeustieteen tohtori Pasi Pölösen toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2021. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 4/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
14
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 31.5.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.07. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 14:00