Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 61/2019 vp Täysistunto Perjantai 8.11.2019 klo 13.01—13.29

Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.29. 

Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.01—13.29). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-272288Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 7.11.2019 antanut hallituksen esitykset HE 74-83/2019 vp. 

2.2.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Marin) VN 6/2019 vp. 

2.3.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 7.11.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 11/2019 vp: Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi. 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 160, 177, 178, 181, 182, 184–188, 190–219, 221, 223, 227, 228, 239/2019 vp. 

3.  Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 8/2019 vpTerhi Koulumies kok ym. 
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 12.11.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.29.