Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 61/2020 vp Täysistunto Perjantai 24.4.2020 klo 13.00—14.07

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.39. Täysistuntoa jatkettiin klo 13.45. Täysistunto päättyi klo 14.07. 

Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.00—13.39 ja 13.45—14.07). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-298904Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 23.4.2020 antanut hallituksen esitykset HE 53-57, 59, 60/2020 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 23.4.2020 antanut eduskunnalle selonteon VNS 2/2020 vp sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 130, 160, 173, 175, 181, 189-191, 194, 199-205, 207-209, 214, 220, 230, 237, 239/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 43/2020 vp
Hallituksen esitysHE 52/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 9-17/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2020 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 52/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 9-17/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta

Hallituksen esitysHE 51/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-298809
Lausumaehdotukset 24.4.2020
Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 51/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 45/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 45/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2020 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 24.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 24.4.2020 klo 14.15. Täysistunto lopetettiin klo 14.07.