Viimeksi julkaistu 20.5.2022 15.21

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 61/2022 vp Täysistunto Perjantai 20.5.2022 klo 12.59—13.30

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.30. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (12.59—13.30). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-28364Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 19.5.2022 antanut hallituksen esitykset HE 77, 78/2022 vp. 

2.2. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 152, 194, 197, 200-202, 204, 205, 207, 209-211, 215, 216, 218, 221, 222, 226, 235, 239/2022 vp. 

3. Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

KertomusK 6/2022 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 59/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

6. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 24.5.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30.