Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 62/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 11.11.2015 klo 14.03—17.59

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 17.59. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.03—15.50) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (15.50—17.59) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-26030Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Mika Raatikaisen ja varajäseneksi ed. Simon Elon. 

3.  Pääministerin ilmoitus ydinjätehuollon tutkimuksen ja turvallisuuden arvioinnista

Pääministerin ilmoitusPI 3/2015 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 6/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 6/2015 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 56/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 17/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista sekä tilintarkastuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 47/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 46/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta

Hallituksen esitysHE 21/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 12.11.2015 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo.